ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายจำรุง 11 (ซอยพุทธมีพัฒนาป้าอุ๋ย) เชื่อมสายจำรุง 7 (ซอยประมวลศิลป์) หมู่ที่ 7

เปิดอ่าน 30

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายจำรุง 11 (ซอยพุทธมีพัฒนาป้าอุ๋ย)
เชื่อมสายจำรุง 7 (ซอยประมวลศิลป์) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ