ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

เปิดอ่าน 82

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ