ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

เปิดอ่าน 242

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นายกิตติเกษม ชำนิไกร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวิริยะ บุญกูล ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเนินพระ
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นวันแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ จำนวน 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1 จำนวน 1 ทีม
เขต2 จำนวน 1 ทีม
สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานมายื่นได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=noenphra&set=a.3636058386475304