ตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประเภทรถสามล้อเร่ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา

เปิดอ่าน 327

ตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประเภทรถสามล้อเร่ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ ดำเนินการตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประเภทรถสามล้อเร่ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา และรณรงค์การลดใช้โฟมสำหรับบรรจุอาหาร

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=noenphra&set=a.3443840635697081