สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 มารับเมล็ดพันธุ์ผัก ในวันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 09.00-12.00 น.

เปิดอ่าน 149

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 มารับเมล็ดพันธุ์ผัก
ในวันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 09.00-12.00 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ