ทต.เนินพระ ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เป็นวิทยากรอบรม "การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น"และ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

เปิดอ่าน 33

ทต.เนินพระ ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เป็นวิทยากรอบรม "การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น"
และ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

วันนี้ (22 ต.ค.63) เวลา 09.00-16.30 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ ได้ให้ความอนุคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เป็นวิทยากรในการฝึอบรม พร้อมทั้งรถดับเพลิง และรถกู้ชีพ สำหรับการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเสมือนจริง"การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น"และ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=noenphra&set=a.3362052907209188