รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดอ่าน 53

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (5 ต.ค.63) เวลา 13.30 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้ นายรำเพย เที่ยงตรงดี รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจะมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง