โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดอ่าน 41

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564

👉เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" 600 บาทต่อเดือนจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
✍️ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเนินพระ (อาคาร อบจ.ระยอง หลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📌กองการศึกษาเทศบาลตำบลเนินพระ โทร.0-3862-3970
📌สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง โทร.0-3869-4075