เทศบาลตำบลเนินพระ ขยายเวลา การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

28 ส.ค.63 เปิดอ่าน 44

เทศบาลตำบลเนินพระ ขยายเวลา การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนพฤศจิการยน 2563
3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพศจิกายน 2563

ติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่หยุดพักเที่ยง (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเนินพระ
โทร.0-3862-3968 ,09-4916-7488 ,08-3589-1923


ไฟล์แนบ