ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

24 ส.ค.63 เปิดอ่าน 22

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ไฟล์แนบ