ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค.63 เปิดอ่าน 18

ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันนี้ (18 ส.ค.63) เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก...สู่การท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2563 ณ ชุมชนเกาะกก โดยทางชุมชนเกาะกกได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาในแปลงนาผืนสุดท้ายในพื้นที่มาบตาพุดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนในชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม รวมถึงการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มาบตาพุด โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี