เจ้าท่าลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเนินพระตรวจสอบคลองหาดซุงเตรียมการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

14 ส.ค.63 เปิดอ่าน 25

เจ้าท่าลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเนินพระตรวจสอบคลองหาดซุงเตรียมการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน
วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ สมาชิกสภาฯ กองช่าง ทต.เนินพระ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมเจ้าท่า บริเวณคลองหาดซุงหมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลเนินพระ จากที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาโดยต้องมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงคลองหาดซุงใหม่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำและการการปรับปรุงภูมมิทรรศใหม่ ทางเทศบาลเนินพระต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าท่า

https://www.facebook.com/noenphra/media_set?set=a.3143115329102948&type=3&uploaded=16