ร่างประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

7 เม.ย.63 เปิดอ่าน 5

ร่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ