ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7

2 เม.ย.63 เปิดอ่าน 5

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ 
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ