ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยปักป่า-วงศ์เทียนชัย และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ แยก 1 หมุ่ที่ 3

2 เม.ย.63 เปิดอ่าน 1

ประกาศเทศบาลตำบลเนินพระ
เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยปักป่า-วงศ์เทียนชัย และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ แยก 1 หมุ่ที่ 3
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ