ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92

6 มี.ค.63 เปิดอ่าน 68

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 24 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

เปิดรับสมัครผู้มีรายได้น้อยและยากจน ให้มีโอกาศเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
✍️ผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยส่งใบสมัครกลับมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moi_rayong@industry.go.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.noenphracity.go.th/ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โทร.038-612038 ต่อ 117

ไฟล์แนบ