ประกาศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

6 มี.ค.63 เปิดอ่าน 75

ประกาศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
---------------------------------------------

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                                                                                

ไฟล์แนบ