ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่าย

10 ม.ค.63 เปิดอ่าน 111

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่าย

วันนี้ (10 ม.ค.63) เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่าย โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดทำแผนการทำงานด้านงานกู้ชีพ กู้ภัย และการปฏิบัติงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านค่ายต่อไป