ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันน้ำและสิ่่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนฯ

19 พ.ย.62 เปิดอ่าน 101

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันน้ำและสิ่่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนฯ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้นายรำเพย เที่ยงตรงดี รองนายกฯ นายอารักษ์ ศิริศรี เลขานุการนายกฯ และนายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน ประธานสภาฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อนชุมชน ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากพื้นที่มาบตาพุดได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดับ 4 ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ (บ้านศาลเจ้า)