ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า รับรางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ

25 ต.ค.2562 เปิดอ่าน 235

ป่าชุมชนตำบลเนินพระ รับรางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน ประธานสภาเทศบาลฯ ขึ้นรับมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2562 โดยป่าชุมชนบ้านศาลเจ้าตำบลเนินพระ ได้รับรางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ (อันดับ 2) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2562 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ

ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้าตำบลเนินพระ เป็นป่าชุมชนแห่งเดียวซึ่งอยู่ใจกลางเมืองระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ชุมชนบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ โดยมีความมือจากเทศบาลตำบลเนินพระ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า และประชาชนชาวตำบลเนินพระ ร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่เรียนรู้และเป็นปอดของชาวจังหวัดระยอง